O projektu

Cyklomapa Plzně je komunitou spravovaná mapa Plzně a okolí, na které uživatelé naleznou jak přehled oficiálních cyklotras a cyklostezek, tak přehled těch neoficiálních, kudy cyklisté jezdí, aby se vyhnuli rušnému provozu ve městě. Mapa též obsahuje další užitečné informace pro cyklisty jako je například přehled cyklostojanů.

Mapa si klade za cíl:

  • Zvýšit povědomí o neznačených cestách, po kterých se může cyklista po městě pohybovat, aniž by přicházel do styku s rušným provozem.
  • Upozorňovat na problematická místa z hlediska cyklistiky.

Mapa vznikla v rámci podnětu programu Pěstuj prostor spadající pod Plzeň 2015.

Kontaktní e-mail: jasnapaka@jasnapaka.com, tel. 777 002 464

Lidé

Mapa by nikdy nevznikla bez zápalu dobrovolníku.

  • Šárka Korunková – autorka podnětu
  • Pavel Cvrček – technická realizace, správa mapových podkladů
  • Aleš Hejna – konzultace
  • Marek Sivák – vedoucí Pěstuj prostor

Díky!

Google+